Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" +7 (727) 262-16-13

Eco Almaty +7 (727) 242-39-69 / 242-42-10

Еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыру / Организация обучения по охране труда

Еңбекті қорғау бойынша оқытуды ұйымдастыру — әрбір мекеменің жұмысшылар алдындағы міндеттерінің бірі. Ол жұмыстарды орындаудың қауіпсіз әдістері мен тәсілдерін оқытуды, өндірісте зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді, жұмыс орындарында тағылымдамадан өтуді қамтиды. Сондай-ақ, мекеменің белгіленген тәртіппен еңбекті қорғау талаптарын оқытуды және білімін тексеруді ұйымдастырады.

Организация обучения по охране труда — одна из обязанностей работодателя. Она включает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по ОТ, стажировок на рабочих местах. Работодатель также организует в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.